Studiekeuze begeleiding

Hoe begeleidt Studiek jongeren om een bewuste studiekeuze te maken? Om een passende studie te kiezen is het van belang om aan te sluiten bij de talenten en kwaliteiten van je kind. Een methode die hierbij ondersteunt is het ‘ervaringsleren’ (van Frans Meijers). Door het opdoen van concrete ervaringen, zoals een interview afnemen met een beroepsbeoefenaar, het meelopen bij een bedrijf of opleiding, wordt het voor je kind duidelijk waarvoor zijn/haar energie al dan niet gaat stromen. Juist door de dialoog met hem/haar aan te gaan wordt de zelfsturing en de reflectie bij je kind gestimuleerd.  In het traject werkt je kind ook aan zijn/haar loopbaancompetenties. In dit filmpje is te zien aan welke competenties Studiek met je kind werkt. Het traject voor studiekeuzebegeleiding wordt afgesloten met een persoonlijke rapportage.

Studiek biedt verschillende trajecten. Er is een volledig studiekeuzebegeleidingstraject dat uit vijf gesprekken bestaat, een versneld studiekeuzebegeleidingstraject dat uit drie gesprekken bestaat en een checkgesprek. Een checkgesprek is bedoeld voor jongeren die zich reeds hebben georiënteerd op een studiekeuze, maar nog de bevestiging zoeken voordat zij zich aanmelden voor een bepaalde studie. Checkgesprekken kunnen zowel live zijn als ook via Teams.

Neem contact op met Studiek voor een kennismakingsgesprek.

sigmund

Bron: De Volkskrant